Muzykoterapia Barwice

Muzykoterapia Barwice

Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Gra jest motywatorem, który wpływa, że podopieczni chętniej poddają się oddziaływaniom terapeutycznym. Kiedy wpływ melodii, rytmu, pulsu, jasnej barwy głosów i etap ich głośności jest potrzebny i przyjemny – przechodzimy do czynienia z muzykoterapią.

Muzykoterapia Stargard

Ta efektywna forma psychoterapii może posłużyć podopiecznym dotkniętym wielorakimi zaburzeniami rozwojowymi, somatycznymi, psychosomatycznymi, kinestetyczno-ruchowymi, intelektualnymi czy społecznymi. W który środek zastosować tę politykę w roli z dzieckiem niepełnosprawnym?

Muzyka jako środek terapeutycznego oddziaływania

Wśród nowoczesnych metod książki z dzieckiem niepełnosprawnym coraz wyższą renomą napawa się muzykoterapia, która ułatwia uczniom w poszukiwaniu świata. Terapia grą jest drinkiem z wyjątków terapii kompleksowej noszącej na planie ukierunkowanie ruchu, kształtowanie samoregulacji psychoruchowej, koncentracji uwagi, pamięci, kreatywności i rozwój orientacji czasoprzestrzennej. Ponadto, muzykoterapia umożliwia tłumienie neurotycznych elementów postaw lękowych, konstruktywne ukierunkowanie osobowości dziecka oraz rozbudzenie jego wrażliwości estetycznej.

zobacz również porównywarka cen lego

Muzykoterapia Stargard

Wpływ gry na organizm człowieka

Muzykoterapia to linia psychoterapii wykorzystująca muzykę jako środek stymulujący rozwój podopiecznego i przeglądający jego użycie. Katarzyna Błaszkiewicz, absolwentka Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz autorka programu Twórczych Zajęć Muzyczno-Plastycznych, wyjaśnia, iż w konstrukcjach tej techniki wyróżniamy muzykoterapię receptywną (ukierunkowaną i nieukierunkowaną) i aktywną (ćwiczenia muzyczno-ruchowe i słuchowo-głosowe, improwizacje głosem, stylem również na instrumentach perkusyjnych, psychodrama, pantomima).

Miejsca z muzykoterapii brane w roli z uczniom z niepełnosprawnością

Jedną z linii oddziaływania terapeutycznego w roli z dzieckiem z wadą jest koncert muzykoterapeutyczny. W trakcie takich działań podopieczny poddawany jest szeroko pojętej stymulacji polisensorycznej w zakresie słuchu, wzroku, dotyku, węchu i zapachu. Istotną wartość w terminie spotkań terapeutycznych pełnią ćwiczenia motoryki średniej i aktywizacja dziecka w rozmiarze kinestetyki. Koncerty muzykoterapeutyczne powinny stanowić wydawane przy uwzględnieniu możliwości percepcji podopiecznego. Dla niemowlęcia z niepełnosprawnością sprzężoną takie zajęcia przybierają formę działań na stanie zmysłowym.

Muzykoterapia Stargard

W sztuki terapeutycznej należy akcentować komunikacyjną rolę dźwięków emitowanych przez podopiecznych borykających się z przeszkodami w porozumiewaniu się. Warto mieć, że rytm, harmonika i melodyka nadają muzyce znaczenie ekspresyjne, zaś intensywność dźwięku, barwa i wibracje mają układ z emocjonalnym oddziaływaniem gry na mózg. Katarzyna Błaszkiewicz dodaje, że najbardziej dynamicznym elementem w muzyce jest rytm, który wraz z metrum i tempem kształtuje przebieg ładowań i wyładowań energetycznych, stymulując funkcje psychomotoryczne.

Źródło artykułu Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Muzykoterapia Stargard

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *